Guru dilarang mengajar

Gawat ! Nasib 58 Ribu guru terancam tidak boleh mengajar

Nasib para guru yang belum mengecap gelar sarjana, terancam. Jika pada tahun ini belum juga mengantongi ijazah S1 atau D4, guru bersangkutan tak diperbolehkan mengajar. "Jika pada batas ketentuan yan...

Guru tak bersertifikasi di akhir tahun 2015 dilarang mengajar

RUMAH BELAJAR - Guru tak bersertifikat di akhir tahun 2015 dilarang mengajar, Batas akhir ketentuan guru harus bersertifikasi dan mengantongi ijazah sarjana (S1) tinggal beberapa bulan lagi. Sesuai UU...